wiring
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
room
room
Price 0.00 USD
wiring
HONDA JAZZ
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
room
ROOM
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
JAZZ
Price 0.00 USD
wiring
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring
ไรพรืเ
Price 0.00 USD
wiring
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring AUTO car
Price 2,166.67 USD
wiring
3s-FE
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring
HONDA
Price 0.00 USD
wiring
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring
ECU
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
TOYOTA ALTIS
Price 0.00 USD
wiring
VIOS
Price 0.00 USD
wiring
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wirimg
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wirng
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
4wd
4wd
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring D-MAX
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wirnig
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring<br> <br>
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
new
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
we are taught from 1990 to 2008
Free Distribution Circuit
Price 2,166.67 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
HONDA
wiring HONDA
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
Wiring
ABS-VSC-TRC
Price 0.00 USD
VVTI
TOYOTA VVTI
Price 0.00 USD
wiring
Wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
TOYOTA 1UZ_VVTi
TOYOTA 1UZ-VVT
Price 0.00 USD
IMMO
Wiring
Price 0.00 USD
EPS
EPS
Price 0.00 USD
Wiring honda
Wiring honda
Price 0.00 USD
Wiring honda crv
Wiring honda crv
Price 0.00 USD
Honda
wiring honda
Price 0.00 USD
Wiring
Wiring
Price 0.00 USD
Wiring
Wiring
Price 0.00 USD
Wiring
Wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring MITSUBISHI
Price 0.00 USD
HONDA
HONDA
Price 0.00 USD
wiring
wiring MITSUBISHI TRITON
Price 0.00 USD
IMMO
IMMO
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
Wiring
Wiring
Price 5,000.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring HONDA
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wirimg
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring HONDA ACCORD-CIVIC-CITY NEW wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring HONDA ACCORD-CIVIC-CITY NEW wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
IMMO
IMMO
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring ALL NEW -GOLD
ISUZU ALL NEW D-MAX FREE wiring
Price 0.00 USD
WIRING
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wirimg
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 2,166.67 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiringautoprayong
new
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
ECU
ECU
Price 0.00 USD
wiringautoprayong
new
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
IMMO
IMMO KEY BMW-BENZ-VOLVO
Price 0.00 USD
wiring
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wirimg
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring
wirimg
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
Wiring
Wiring
Price 0.00 USD
NONE
VOLVO
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
wiring
Price 0.00 USD
wiring
NISSAN QG 15
Price 0.00 USD

News

เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นใหม่ ปี 2019 แล้ว ติดต่อประชาสัมพันธ์ได้ที่เบอร์ โทรศัพท์ 084-635-2329 มีหลักสูตร  รถบรรทุกและรถยนต์    ดูรายละเอียดเว็ปใหญ่ www.autoprayong.com. และมือถือดูที่ www.wiring-autocars.com 


สถานที่เรียนรู้ระบบไฟฟ้ารถบรรทุกและรถยนต์ ระบบพื้นฐานจนขั้นสูงสุด ไฟฟ้าเครื่องยนต์ ไฟฟ้าตัวถัง ไฟฟ้าแอร์ ไฟฟ้ากล่องควบคุมรุ่นใหม่  ระบบไฮบริด  มีให้เลือกเรียนไว้ 24 หลักสูตร  ติดต่อประชาสัมพันธ์ได้ที่ 084-635-2329 


หลักสูตรที่. 1 เรียนเกี่ยวกับ ไฟฟ้าเครื่องยนต์ เท่านั้น มีเครื่องยนต์จริงให้ได้ฝึกเครื่องยนต์ 10 เครื่องยนต์ ไม่ได้ได้รวมไฟฟ้าตัวถัง เฉพาะ สายไฟเครื่องยนตร์ ตัดต่อระบบกล่อง ECU ระบบไดชาร์จ-ไดสตาร์-ระบบเกียร์-ระบบไฟฟ้าแอร์ -ขึ้นไฟหน้าปัด   เป็นหลักสูตรพื้นฐานเครื่องยนต์ ราคา ไม่สูง สามารถเรียนกันได้ สอนจนเป็น ไม่ระบุเวลาการเรียน เรียนทุกวัน หรือเสาร์-อาทิตย์ หรือ อาทิตย์ละครั้ง ได้หมด  สอนตั้งแต่ปี 1990-2006. เท่านั้น  แจกวงจรไฟฟ้า/คู่มือการเรียนฟรี 68,000 บาท ทั้งเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซิน TOYOTA -MITSUBISHI- NISSAN- HONDA-MAZDA-FORD-BMW-VOLVO-CHEVROLET-ISUZU  เฉพาะปี 2006 เท่านั้น สอนการแก้ไขปัญหาสายไฟ ตรวจวิเคราะห์ปัญหาให้ด้วย  สอนโดย อาจารย์ ไพฑูน  โดยตรง


หลักสูตรที่ 2 หลักสูตร Remap กล่อง ECU Toyota-ISUZU-Nissan -Mitsubshi-Chevrollet -Ford. 6 รุ่น  สอนการเขียนโปรแกรม/ลงโปรแกรม  วิธีการ ปรับแต่งไฟส์  /ปิดระบบ/ปิดรหัส/ปลดความเร็ว/ปลดอีโม/ปรับหัวฉีด/เปิด TPS/ปรับทอร์คเกียร์/และอื่นๆ อีกมากหมาย สอนกัน 2 เดือน  ไม่ได้สอน 2 วัน เหมือนทั่วไป ต้องมาเรียนให้ครบ 1-2 เดือน จะเรียนการดูด/การอัดเข้า มีกล่องให้ฝึกหลายใบ หลายรุ่น

จะเรียนทุกวันก็ได้ ถ้ามีเวลา  และโปรแกรมการเขียน ฟรี ฝึกลองเขียน/อ่าน/ดูตาราง/กราฟ/ ให้ค่าคำนวณตาราง map สอนการเปรียบเทียบ ไฟส์ต่างๆ มีเครื่องมือแท้จำหน่ายแล้ว  ค่าสอนไม่รวมค่าเครื่องมือแท้ แจกวงจรไฟฟ้ารถยนต์ให้ด้วย 200,000 บาท - สอนรีแมพ จูนกล่องหลัก (ดีแมก,วีโก้,ไทรทัน Nissan chevrollet Mazda F0RD )

เปิด สอนเขียนไฟล์จูน โปรแกรม winols,ดูกราฟ ครอบไฟล์ แนวทางจูน 

มีแมพแพคให้ มีออริจินัลไฟล์ให้ เรามีกล่อง EU 1-2-3-4-5 ให้ลงเล่นจริงๆ แก้กล่องหลับ ให้ด้วย 

มีเครื่องยนตร์ isuzu 1.9 จำนวน 1  เครื่องยนต์  

ให้ฝึกเล่นจริงๆ และกำลังสั่งเครื่องยนต์ chevrollet 5 เกียร์ อีก 1 เครื่องยนต์ ให้ด้วย รวม 2 เครื่องยนต์ แล้ว  ให้เรียนนั่งกับเครื่องยนต์ต่อคน ให้พังได้ เลย. กล่อง ECU เสีย กี่ใบได้เลย 


✅ โปรแกรม winols ใช้สำหรับเขียนไฟล์จูน 

✅ Map Pack,original file

✅ สอนเขียนไฟล์ ISUZU dmax mu-x และ Toyota vigo 


fortuner ,commuter,ไทรทัน,ปาเจโร่ ,ที่เป็น ดีเซลทุกรุ่น  แจกวงจรไฟฟ้าให้ด้วย และยังสอนการย้ายกล่องของรถยนต์ isuzu Mitsubshi Toyota chevrollet  สอน โดย อาจารย์ วีบ้านโป่ง สัมพันธ์ยนต์


หลักสูตรที่ 11 หลักสูตรไฟฟ้ารถยนต์ตั้งแต่ปี 1990-2017 ทุกรุ่น ดีเซลและเบนซิน สอนระบบรุ่นใหม่ๆ ทั้งระบบ  มีเครื่องยนต์ให้ฝึก 50-100 เครื่องยนต์ จำลองและรถยนต์จริงๆ ให้เดินสายไฟทั้งคัน  ฝึกใช้เครื่องมือ g-scan ฝึกแก้ไขปัญหาต่างๆ ไฟโชว์ ลงโปรแกรมทะเบียนหัวฉีด  แจกฟรี ไฟล์ยกเลิกอีโมกุญแจ สอนการย้ายชิปกล่อง ECU สอนระบบแอร์auto สอนเดินสายไฟเกียร์ auto ไฟฟ้าตัวถัง ระบบถุงลม ระบบเบรค ABS ขับ 4WD แถมวงจรไฟฟ้าต่างๆ/คู่มือต่างๆ 100 เล่ม ให้ไป 250,000บาท แถมไฟส์ยกเลิกอีโมให้ฟรี toyota Mitsubishi โดย อาจารย์ ไพฑูน 


หลักสูตรที่ 12 สอนระบบ IMMO อีโมกุญแจ เฉพาะรถยนต์ญี่ปุ่น สอนการลงทะเบียนกุญแจ/แก้ไขไฟล์กุญแจ/กุญแจหาย/

รุ่นใหม่และรุ่นเก่า toyota HONDA Mitsubshi Nissan mazda isuzu แจกไฟส์ฟรี ORI ของรถยนต์เดิมทุกรุ่น โดย อาจารย์ ประวิทย์ แจกวงจรไฟฟ้าให้ 160,000 บาท 


หลักสูตรที่ 14 หลักสูตรรถบรรทุก ระบบคอมมอนเรล HINO -ISUZU- MITSUBISHI-NISSAN-FUSO-TOYOTA  6 รุ่นเท่านั้น รถบรรทุกไทยและญี่ปุ่น สอนระบบไฟฟ้าตัวถัง สอนไฟฟ้ารถบรรทุก หน้าปัด ไฟฟ้าหัวเก๋ง ระบบ PTO   และยังสอนการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์รุ่นเก่าออกโดย เอาเครื่องยนตร์ไทยออก เอาเครื่องยนตร์ญี่ปุ่นขึ้น แปลงระบบไฟฟ้าให้ถูกต้อง ตามโรงงาน เครื่องยนต์ไทยและเครื่องยนต์ญี่ปุ่น สอนการใช้เครื่องมือต่างๆ ต่อปลั๊ก 16 Pin สอนการเดินระบบไฟฟ้าตัวถัง สอนการแปลงเอาเครื่องยนต์รุ่นปั้มไฟฟ้าลง และเอาระบบคอมมอนเรลขึ้นไป สอนการเดินสายไฟเครื่องยนต์ ISUZU -MITSUBSHI- HINO-NISSAN -TOYOTA 6๊UZ1-2-3-4-5-6-7-8-9-10  6HK1-1-2-3-4 4HK1-3 -4JJ1 -1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 ( 6SD1-1-2 6WG1- 6WF1 HINO  A09C -J07E-J08E K13C-KII E13C- P11C-TU-TR-TP- N04C) Mitsubishi 6m60-6m70-T3 NISSAN GE13 แจกคู่มือ/วงจรไฟฟ้ารถบรรทุก ไทย และญี่ปุ่น ให้ฟรี ราคา   450,000 บาท จำนวน 200-500 เล่ม และwiring diagram ญี่ปุ่นและไทย จำนวนมาก (เฉพาะปีนี้เท่านั้น)   

การลงโปรแกรม isuzu เครื่องยนต์ญี่ปุ่น ลงโปรแกรมไทย ย้ายข้อมูล ระบบต่างๆ ที่ไม่ใช้งาน แต่ต้องต่อสายไฟไว้ด้วย แจ้งไฟส์ฟรีต่างๆ. ทางเรามีเครื่องยนต์ 3 เครื่องยนต์ ให้ฝึกการเดินระบบไฟฟ้า เช่น 1. Isuzu 6uz1-3 ติดเครื่องยนต์ได้  2. Hino E13Cvnt ติดเครื่องยนต์ได้ 3. Mitsubishi 6m60-T1 คอมมอนเรล ติดเครื่องยนต์ได้   และตอนนี้ สั่งซื้อ ISUZU 6HK-9  เครื่องยนต์เพิ่มอีก isuzu 4JJ1-3 กับ 4HK1 ไทย  อีก 10 เครื่องยนต์ให้มาฝึกของจริงๆ และสายไฟฟ้ารถบรรทุกคอมมอนเรลเราจำนวน 50 ชุด ให้ฝึกอบรมหลักสูตรรถบรรทุกโดยตรง  สอนจนเป็น แก้สายไฟได้ ของรถบรรทุกญี่ปุ่นได้. โดย อาจารย์ โจ้ ทีมวายริ่งรถบรรทุก

No.TitleShowAnswerDate
427195วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 น สอนการปิดรหัส ISUZU EGR P1404-0404-140B-140A-0409-0401-0406-0405-0402-0404   (หจก.ไวริ่งออโต้คาร์ สถานที่ฝึกสอนระบบไฟฟ้า) 150008/03/2563 13:37:34
421019วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 9.30 น เรียนวงจรไฟฟ้า TOYOTA VIGO ปี 2012 สอนการวายสายไฟฟ้าเครื่องยนต์ และสอนการปิดรหัส TOYOTA EGR   (toon) 486030/09/2561 20:31:52
405644เปิดรับสมัครรุ่นที่ 9/2560 แล้ว   (toon) 651020/12/2559 20:50:37
388693วันที่ 24 มกราคม 2559 เวลา 9.30 น เรียนวงจรไฟฟ้า อินโนวา 2KD-FTV สอนตำแหน่ง PIN ต่างๆ ขั้วต่างๆ ของวงจรไฟฟ้าระบบคอมมอนเรล   (toon) 803024/01/2559 09:38:24
388290วันที่ 17 มกราคม 2559 เวลา 9.30 น เรียนวงจรไฟฟ้ารถยนต์ JAZZ 37820-REB-Z72 รุ่น 4 หัวเทียน สอนการอ่านหน้าปลั๊กกล่องเครื่องยนต์ ตำแหน่งต่างๆของเซนเซอร์   (toon) 814016/01/2559 13:43:32
388160เปิดเรียนวันแรก วันที่ 10 มกราคม 2559 เวลา 9.30 น เรียนวงจร HONDA F20 A สอนการอ่านวงจรไฟฟ้าเครื่องยนต์ และตำแหน่ง PIN ในกล่อง ECU   (toon) 710014/01/2559 13:49:50
388159โรงเรียนจะปิดปีใหม่วันที่ 28 ธันวาคม 2558 จนถึง วันที่ 8 มกราคม 2559   (toon) 684014/01/2559 13:47:01
388158วันที่ 27 ธันวาคม 2558 เวลา เวลา 9.30 ทดสอบการเขียนวงจร TOYOTA 1KD-FTV AUTO ของวงจรญี่ปุ่นและอธิบายการทำงานของวงจรไฟฟ้าในกล่อง ECU   (toon) 680014/01/2559 13:43:49
388155วันที่ 20 ธันวาคม 2558 เวลา เวลา 9.30 ทดสอบการเขียนวงจร ์NISSAN G13A AUTO ของวงจรญี่ปุ่นและอธิบายการทำงานของวงจรไฟฟ้าในกล่อง ECU   (toon) 712014/01/2559 13:34:32
388154วันที่ 13 ธันวาคม 2558 เวลา เวลา 9.30 ทดสอบการเขียนวงจร TOYOTA 2AZ-FE AUTO ของวงจรญี่ปุ่นและอธิบายการทำงานของวงจรไฟฟ้าในกล่อง ECU   (toon) 739014/01/2559 13:31:42
388153วันที่ 6 ธันวาคม 2558 เวลา เวลา 9.30 ทดสอบการเขียนวงจร TOYOTA 1AZ-FE AUTO ของวงจรญี่ปุ่นและอธิบายการทำงานของวงจรไฟฟ้าในกล่อง ECU   (toon) 716014/01/2559 13:29:46
388151วันที่ 29 พฤศิจกายน 2558 เวลา เวลา 9.30 ทดสอบการเขียนวงจร TOYOTA 3ZZ-FE AUTO ของวงจรญี่ปุ่นและอธิบายการทำงานของวงจรไฟฟ้าในกล่อง ECU   (toon) 700014/01/2559 13:25:33
388150วันที่ 22 พฤศิจกายน 2558 เวลา เวลา 9.30 ทดสอบการเขียนวงจร TOYOTA 3UZ-FE AUTO ของวงจรญี่ปุ่นและอธิบายการทำงานของวงจรไฟฟ้าในกล่อง ECU   (toon) 715014/01/2559 13:23:45
388149วันที่ 15 พฤศิจกายน 2558 เวลา เวลา 9.30 ทดสอบการเขียนวงจร TOYOTA 1UZ -GE AUTO ของวงจรญี่ปุ่นและอธิบายการทำงานของวงจรไฟฟ้าในกล่อง ECU   (toon) 733014/01/2559 13:21:06
388147วันที่ 1 พฤศิจกายน 2558 เวลา เวลา 9.30 ทดสอบการเขียนวงจร TOYOTA 1JZ-GE AUTO ของวงจรญี่ปุ่นและอธิบายการทำงานของวงจรไฟฟ้าในกล่อง ECU   (toon) 750014/01/2559 13:17:04
388146วันที่ 25 ตุลาคม 2558 เวลา เวลา 9.30 ทดสอบการเขียนวงจร TOYOTA 3S-FE AUTO ของวงจรญี่ปุ่นและอธิบายการทำงานของวงจรไฟฟ้าในกล่อง ECU   (toon) 701014/01/2559 13:12:25
388145วันที่ 18 ตุลาคม 2558 เวลา เวลา 9.30 ทดสอบการเขียนวงจร TOYOTA 7A-FE AUTO ของวงจรญี่ปุ่นและอธิบายการทำงานของวงจรไฟฟ้าในกล่อง ECU   (toon) 684014/01/2559 13:10:10
388144วันที่ 11 ตุลาคม 2558 เวลา เวลา 9.30 ทดสอบการเขียนวงจร TOYOTA 5A-FE AUTO ของวงจรญี่ปุ่น   (toon) 722014/01/2559 13:07:39
388143วันที่ 4 ตุลาคม 2558 เวลา เวลา 9.30 ทดสอบการเขียนวงจร MAZDA 323 ของวงจรญี่ปุ่น   (toon) 713014/01/2559 13:05:23
388141วันที่ 27 กันยายน 2558 เวลา เวลา 9.30 ทดสอบการเขียนวงจร HONDA H23A ของวงจรญี่ปุ่น   (toon) 684014/01/2559 13:03:12
388140วันที่ 20 กันยายน 2558 เวลา ทดสอบการเขียนวงจร HONDA F20B   (toon) 727014/01/2559 13:00:32
380780วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 เวลา 9.30 เรียนวงจร MAZDA BT 50 WL-C,WE-C สอนตำแหน่ง PIN ต่างๆ ในกล่อง ECU สอนเดินสายไฟเครื่องยนต์และการใช้ระบบรี้เลย์ต่างๆ   (toon) 758019/09/2558 13:14:51
380283วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายยน 2558 เวลา 9.30 น สอนวงจร ISUZU D-MAX ตำแหน่ง PIN ต่าง สายไฟและรี้เลย์การทำงาน กล่องสั่งแบบไหน ทั้งระบบ   (toon) 678013/09/2558 09:31:14
380282วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558 เวลา 9.30 สอนระบบไฟฟ้า TOYOTA VIGO วงจรไฟฟ้าเครื่องยนต์ ตำแหน่ง PIN ต่างๆ และสายไฟกล่องไปไหนบ้าง   (toon) 752013/09/2558 09:27:43
379125วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 9.30 น เรียนวงจรไฟฟ้า MITSUBISHI ไทยตัน4D56 S0HC วงจรไฟฟ้าเครื่องยนต์และตำแหน่ง PIN ต่างๆ   (toon) 778030/08/2558 09:32:01
379124วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2558 เวลา 9.30 น เรียนวงจรไฟฟ้า NISSAN ZD 3000 ปั้มไฟฟ้า สอนการอ่านวงจรและตำแหน่งเซนเซอร์ต่างๆ ตำแหน่ง PIN และอุปกรณ์   (tonn) 730030/08/2558 09:28:48
379122วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 9.30 น เรียนวงจร 4S-FE วงจรไฟฟ้าเครื่องยนต์และเกียร์ AUTO   (toon) 742030/08/2558 09:26:16
377997วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 เวลา 9.30 น เรียนวงจร HONDA J30 A 6 สูป สอนระบบไฟฟ้ารถยนต์ ระบบเครื่องยนต์และเกียร์ AUTO   (toon) 771016/08/2558 16:23:22
377349วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2558 เวลา 9.30 น เรียนวงจรเกียร์ AUTO F20A ปัญหาไฟตำแหน่ง S กระพริม สอนตำแหน่งกล่อง PIN ตำแหน่งเซนเซอร์ต่างๆ   (toon) 745008/08/2558 10:52:31
377348วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฏาคม 2558 เวลา 9.30 น เรียน วงจรเครื่องยนต์ 3S-FE เครื่องยนต์และระบบเกียร์ AUTO   (toon) 737008/08/2558 10:48:57
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
3s-FE
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
HONDA
Price 0.00 USD
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wirng
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring HONDA
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
ABS-VSC-TRC
Price 0.00 USD
TOYOTA VVTI
Price 0.00 USD
Wiring
Price 0.00 USD
TOYOTA 1UZ-VVT
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
EPS
Price 0.00 USD
Wiring honda
Price 0.00 USD
Wiring honda crv
Price 0.00 USD
Wiring
Price 0.00 USD
WIRING TOYOTA
Price 0.00 USD
Wiring
Price 0.00 USD
Body
Price 0.00 USD
Wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
Wiring
Price 0.00 USD
Wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
Wiring
Price 0.00 USD
Wiring
Price 0.00 USD
Wiring
Price 0.00 USD
wiring MITSUBISHI
Price 0.00 USD
HONDA
Price 0.00 USD
wirimg
Price 0.00 USD
Wiring
Price 5,000.00 USD
wiring MITSUBISHI TRITON
Price 0.00 USD
IMMO
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring HONDA
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
VOLVO
Price 0.00 USD
wiring honda
Price 0.00 USD
TOYOTA  3RZ-FE
Price 0.00 USD
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
Free Distribution Circuit
Price 2,166.67 USD
ECU
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
NISSAN QG 15
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
HONDA JAZZ
Price 0.00 USD
HONDA JAZZ
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
Wiring 1uz-vvti
Price 0.00 USD
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
none
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
room
Price 0.00 USD
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
4wd
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring HONDA ACCORD-CIVIC-CITY NEW wiring
Price 0.00 USD
wiring HONDA ACCORD-CIVIC-CITY NEW wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
IMMO
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
ISUZU ALL NEW D-MAX FREE wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 2,166.67 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
new
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
ECU
Price 0.00 USD
new
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
tool
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
ECU
Price 0.00 USD
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
enging 2JZ-GE-HONDA F22B
Price 0.00 USD
wiring car
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
ecu
Price 0.00 USD
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
gear
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring car
Price 0.00 USD
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
wiring car
Price 0.00 USD
wiring AUTO car
Price 0.00 USD
wiring
Price 0.00 USD
car
Price 0.00 USD
wiring