logo
หจก. ไวริ่ง ออโต้คาร์ เปิดสอนระบบไฟรถยนต์ ระบบใหม่-เก่า TOYOTA-HONDA-NISSAN-MAZDA-MITSUBISHI -HINO-ISUZU-10 ล้อ ระบบคอมมอลเรล/ไฟฟ้าตัวถัง และ KEY Programming อีโมกุญแจฝังชิม /Remap กล่อง สอนปิดระบบ

ข้อมูลการชำระเงิน

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

ktb

ธนาคารกรุงไทย

นาง วริศรา แก้วมณี

708-0-05409-5

( ออมทรัพย์ )